פדגוגיה מתבוננת ו מיינדפולנס בחינוך

מעבר מהתנהלות אוטומטית במצבי קונפליקט – אשר לעתים מביאה להסלמה  להתנהלות מודעת כדי לסייע בסיגול דפוסים חדשים של חשיבה והתנהגות.

להיות מסוגל להתבונן בעצמי להבין טוב יותר מה קורה לי ברגע נתון,

   וגם: מה המשאבים שלי, מה היכולות שלי, מה האינטואיציה שלי

מצבי רוח של רגיעה ושלווה, וכתוצאה מכך הורדת הסטרס, המועקה או הלחץ הנפשי

שיפור ביכולת הריכוז והמיקוד

פיתוח מיומנויות בינאישיות ופיתוח היכולת האמפתית תרגול הקשבה מודעת ודיאלוג מודע, לדוגמה כדי להבין מה עומד מאחורי נרטיב החיים של תלמיד מסוים. Just Like ME וגם כדי להתמודד בשיח יומיומי עם ההורים

טיפוח חמלה למניעה של הכשל האמפתי ומניעה של שחיקה

ההבדלים העולים מתוך החיבור וההקשבה לגוף עם מתן תשומת לב בזמן אמת לתחושות העולות לבין אי הקשבה המובילה לשחיקה – הרגשות שלנו באות לידי ביטוי בגוף שלנו

תרגול של מודעות פתוחה (Open Awareness)לשיפור היכולת להיות קשובים למגוון של קולות בו זמנית  בכיתה בה היכולות הקוגניטיביות והרגשיות שונות.  שיפור המודעות העצמית כדי לפגוש את השוני אצל האחרים.