למידה חברתית רגשית ומדוע היא משמעותית

בשנים האחרונות מתפתחים בבתי ספר בארץ ובעולם דגמים שונים של למידה חברתית רגשית. דגמים חינוכיים אלה אינם חלופה לתוכנית הלימודים הקיימת, אלא השלמה בממד נוסף שנותן מענה למצוקות המסלימות בתחומי הלחץ הנפשי (STRESS), שחיקה, פגיעה במוטיבציה, חוסר במשמעות והניכור של האדם מעצמו, מזולתו.

מחקרי המוח בשנים האחרונות מדגישים את התרומה של הרכיב הרגשי חברתי בתהליכי החינוך.

במחקרים שנעשו לדוגמא ע"יDurlak  ובחנו את היעילות של למידה רגשית חברתית ב- 214 תוכניות אוניברסליות בבתי הספר מגיל הגן ועד התיכון נמצא כי תלמידים שהתנסו בלמידה רגשית חברתית הפגינו שיפור משמעותי
ביכולת רגשית-חברתית, בגישות ובהתאמות התנהגותיות וכן בהישגים. כל זאת בהשוואה
לתלמידים שלא השתתפו בתכניות כאלה . מבחינת המורים נמצא כי הצוות החינוכי הצליח
להטמיע ביעילות את תכניות הלמידה הרגשית-חברתית . מכאן , תכניות אלה יכולות להשתלב
בעשייה הבית ספרית היומיומית ואינן דורשות צוותים חיצוניים כדי  להטמיען בהצלחה.

מרכז למידה חברתי רגשי יתאים את עצמו לצרכים ולאתגרים הרגשיים, חברתיים
של התקופה ויסייע בפתוח של שלווה נפשית והרמוניה,
יכולת ריכוז והקשבה, תחושת משמעות וערך עצמי, וויסות
רגשי, ניהול עצמי, מוטיבציה פנימית,
שיח מודע ואמפתי עם הסביבה ומנהיגות מבוססת
חמלה. 
על המרכז לסייע במתן שוויון הזדמנויות לכולם תוך התבוננות  מערכתית ופרטנית בחזקות, ויאפשר לצוות החינוכי להכיר מקרוב את תלמידיו ולהתחקות במיוחד אחר חזקותיהם וכישרונותיהם הטבעיים. מיינדפולנס בחינוך

המרכז יעודד את התלמידים להתנסות בהצלחות תוך מתן משוב חיובי ובונה שיעצים את תחושת מסוגלותם העצמית כדי לתרום למיטביות הסובייקטיבית של הצוותים החינוכיים והתלמידים באמצעות מתן אפשרות לנצל את מירב כישרונותיהם הטבעיים וחזקותיה מבוסס על למידה חברתית רגשית.

המרכז יסייע בטיפוח כישורים רגשיים וחברתיים – תוך אישיים ובין אישיים-  אצל הצוותים בבתי הספר, התלמידים וההורים בכמה ממדים:

מודעות רגשית – טיפוח של מודעות עצמית פנימה והחוצה אל האחרים המהווה את הבסיס לפיתוח של מודעות רגשית. טיפוח יכולת מיקוד, תשומת לב לרגשות שעולים בכל רגע, מתן שם לרגשות ורפלקציה על מה גרם לרגשות אלה.

ניהול עצמי – מתן כלים כיצד להתנהל במצבי קונפליקט ולחץ. וויסות רגשי. כיצד להשתמש בכל המשאבים שלי גם במצבי לחץ? כיצד להתנהל בעומס משימות. מהי דרך הפעולה הטובה ביותר במצב של לחץ.

מוטיבציה – כיצד ליצור מוטיבציה פנימית והנעה? מהם הערכים שלי ומה הקשר שלהם לעשייה שלי? בנייה של חזון ופיתוח של חוסן.

יחסים בינאישיים – פיתוח של יכולות אמפתיות. מהו דיאלוג מודע? כיצד לקיים דיאלוג עם האחר בצורה בונה? כיצד להקשיב ולהביא ערך?

מנהיגות מבוססת חמלה – מהי חמלה וכיצד להביא אותה לשיח עם האחר? כיצד לפתח מנהיגות במרחב החינוכי מבוססת חמלה?